Naast het feit dat een dakkapel meer licht in de ruimte brengt, wordt er vaak ook meer loopruimte gecreëerd. Meestal betekent dit ook dat een ongebruikte ruimte een verblijfsruimte wordt, wat leidt tot meer leefruimte. Met andere woorden een dakkapel levert meer vierkante metersop. Bij het vervangen van uw oude dakkapel zal de isolatiewaarde hoger zijn wat u een besparing oplevert in uw energiekosten. Hetéén-op-één vervangen (het vervangen vande dakkapel met dezelfde afmetingen)is altijd vergunningsvrij.